*

Jednog sam se kišovitog popodneva vozio jednom od glavnih gradskih ulica, posebno pazeći pošto je cesta bila mokra i skliska. Moja kćerka, koja je sjedila na ud...