“Kad bi čovjek stalno kontrolisao sljedeće tri stvari, ušao bi u džennet bez polaganja računa. To su nefs, srce i jezik.”

Komentariši